SUPER OFERTA 2015: NAWOZY W SASZETKACH MARKI AGRECOL (HOT OFERTA)***POLECAMY NA SEZON 2015: RÓŻE***WIĘCEJ NA PODSTRONIE !!! RÓŻE !!!***POLECAMY: KRZEWY OWOCOWE, OZDOBNE, TARASOWE, TRAWY***

Firma Plants Broker Polska  Sp. z o.o. powstała w 2003 roku i zajmuje się obsługą sieci handlowych oraz odbiorców hurtowych dostarczając rośliny na  terenie  całej Polski oraz na terenie Europy Środkowo – Wschodniej.

Naszym odbiorcom zapewniamy serwis logistyczny, fachową obsługę, szeroką gamę produktów, półproduktów oraz sadzonek  z całego Świata.

Specjalizujemy się  w produkcji  dedykowanej dla  konkretnego odbiorcy. Współpracujemy z producentami polskimi,  zagranicznymi oraz zarządzamy własną produkcją.

Zapraszamy i poszukujemy do współpracy nowoczesne gospodarstwa ogrodnicze z Polski w celu całorocznej kontraktacji produkcji roślin ozdonych z liści i kwiatów.

 

English:

The company Plants Broker Polska Ltd. was founded in 2003 to service the retailers and wholesalers, providing plant-wide within Poland and Central-Eastern Europe.

We provide our customers logistic service, professional service, wide range of products, intermediates, and cuttings from around the world.

We specialize in producing dedicated to a particular recipient. We work with Polish and foreign producers, and we also have our own production.

We welcome and looking to work with modern horticultural farms in Poland for year-long production contracts of plants.

Deutsch:

Die Firma Plants Broker Polska GmbH wurde 2003 gegründet, um Einzelhändlern- und Großhändlernservice zu führen. Die Firma liefert die Pflanzen weit innerhalb Polen und Mitteleuropa.

Wir leisten unseren Kunden Logistikdienstleistungen, professionellen Service, breite Auswahl von Produkten, Zwischenprodukten und Pflanzen aus der ganzen Welt.

Wir sind Spezialisten in der Produktion an einen bestimmten Empfänger gewidmet. Wir arbeiten mit polnischen und  ausländischen Produzenten, und wir führen auch unsere eigene Produktion.

Wir begrüßen und auch suchen die modernen Gartenbaubetriebe in Polen für mehrjährige Pflanzenproduktionsverträge.

 

ZOBACZ JAK  ŻYJĄ KWIATY/ CHECK LIFE OF FLOWERS